El petroli cru és sens dubte un dels recursos naturals més importants dels països industrialitzats. A Barcelonesa en som conscients, i per això posem a la teva disposició productes específics que ajuden a resoldre reptes com la precipitació d’asfaltens o la separació d’aigua/cru.

A més, l’experiència ens ha fet saber que utilitzar l’additiu adequat no ho és tot. Per això, posem a la teva disposició el nostre equip d’experts per a un assessorament tècnic i a mida.

Aconsegueix assessorament del producte que necessitis pel nostre equip d'especialistes

Els nostres additius: una solució a mida. ​

Tots els nostres productes són dissenyats especialment a mida.

El nostre equip tècnic estudia les característiques del cru, les particularitats de la teva instal·lació i altres factors com la temperatura o el pH per oferir-te una solució 100% a mida.

L’experiència i el saber fer del nostre equip tècnic són clau a l’hora d’avaluar i proposar-te la millor solució. El nostre departament tècnic us proporcionarà suport in situ per estudiar les vostres necessitats i fer les adaptacions necessàries.

Gamma de Productes:

BD PETROFOAM gamma*: Gamma de productes especialment desenvolupada per controlar la formació d’escuma en determinats processos d’extracció i tractament de petroli.

BD PETROCIDE gamma*: Aquesta gamma de productes s’encarrega de controlar la propagació de bacteris que puguin generar problemes en la producció, tant per increment de la velocitat de corrosió, com per la generació de sòlids (sulfur de ferro) que podrien estabilitzar emulsions i per tant afectar negativament el procés de deshidratació dels crus.

Altres biocides

BARTENSID BKC/50%: Benzalkonium Chloride.
BARTENSID GTD: Glutaraldehyde (Biocide).
BARTENSID THPS: Tetrakis (Hydroxymethyl) fosfonic sulfate; Millor perfil de biodegradabilitat que GTD

BD PETROMULSER gamma*: Gamma de productes i intermedis especialment formulats per aconseguir la separació aigua-cru (trencadors d’emulsió) i més assecat ajustat a les condicions i característiques de la producció. També disposem de formulats per mantenir l’emulsió, de manera adequada, en el cas dels emulsificants.

BD PETRODEPRESORFLUID gamma. Amb els nostres PPDs (pour point depressors) aconseguim modificar el vidre de la parafina, i millorar la fluïdesa del cru d’una forma efectiva, optimitzant la capacitat de bombament/transport amb el mínim de temperatura.

BD PETRODISPER MDS gamma*: Gamma de productes especialment desenvolupada per facilitar el procés de perforació mitjançant la suspensió de l’argila, en condicions extremes de pressió i temperatura.

BD PETRODISPER PRF gamma*: Aquesta gamma de productes té com a objectiu evitar la precipitació de parafina d’alt pes molecular present a la massa de petroli cru. La precipitació de parafina resulta en una productivitat reduïda a causa del bloqueig dels pous i la canonada.

BD PETROIDS DRLG gamma*: Gamma de productes especialment desenvolupada per generar emulsions més estables als fluids de perforació en condicions extremes de temperatura i pressió.

BD PETROBITOR ASP gamma*: Aquesta gamma de productes té com a objectiu evitar la disminució de la productivitat a causa del bloqueig de pous i canonades causats per dipòsits d’asfaltens.

BD PETROBITOR CRS gamma*: Gamma de productes desenvolupada per protegir els equips i les canonades contra la corrosió, a causa de la susceptibilitat del metall en ambients que l’acceleren com l’aigua, l’oxigen, l’H2S o els bacteris, entre d’altres.

BD PETROFLOW FDF gamma*: Aquesta gamma de productes i intermedis especialment desenvolupats per disminuir l’esforç tallant per sobrepassar la resistència de fricció entre les capes del líquid, i que el fluid se segueixi movent pel tub, modificant la reologia de la massa de petroli cru, amb l’objectiu de reduir-ne la viscositat, incrementar el cabal i reduir pressions de bombament de transferència.

BD PETROCLEAN gamma*: Gamma de productes especialment desenvolupada per a la neteja de crus a diferents superfícies.

BD PETROFLOW DRG gamma*: Aquesta gamma de productes s’ha desenvolupat especialment per modificar la reologia de la massa de petroli cru mitjançant la reducció de la fricció o la força de fregament que hi ha entre la superfície de la canonada i el cru transportat.

BD PETRODEOILER gamma. Amb aquesta escala de productes Barcelonesa aconsegueix una separació adequada del petroli que queda a l’aigua, per arribar als paràmetres que es necessiten i es pugui donar l’ús desitjat a aquesta aigua.

Surfactants:

BARTENSID AOS: Alfa Olefine Sulfonate. Agent escumejant i hidrotròpic per a una millor recuperació del petroli.
BARTENSID SLS: Sodium Lauril Sulfate. Agent escumejant per a una millor recuperació del petroli.
BARTENSID CAPB: Cocoamidopropylbetaine. Agent escumejant i espessidor per a una millor recuperació del petroli.
BARTENSID LABS/IPA: Dodecylbenzenesulfonate, IPA salt. Agent escumejant amb amines.
BARTENSID PM: Surfactants premix per a les fórmules dels nostres clients.

Alliberador progressiu d’àcid:

BARTENSID DEGDF-E: Diethyleneglycol Diformate. Agent d’alliberament lent d’àcid per a fluids de perforació; substitut d’àcids reductors més ràpids/potents com el HCl durant la penetració del terreny, cosa que evita danys a les canonades.

Fosfonats:

BARQUEST ATMP, Àcid 50% (Fosfonat)
BARQUEST HEDP, Àcid 60% (Fosfonat)
BARQUEST PBTCA, Àcid 50% (Fosfonat)

* Altres fosfonats sota consulta.

Demulsificants

En la producció de petroli hi ha un repte a què s’enfronta la indústria petroliera en gairebé tots els crus: l’emulsió aigua/oli.

Els demulsificants de la família BD PETROMULSER permeten fer de forma eficient i segura la separació aigua/oli que es troba al cru. Han estat especialment formulats per aconseguir una separació aigua-oli (trenca emulsió) adaptada a les condicions i característiques de producció de les seves instal·lacions.

Inhibidor d'asfaltens

La precipitació d’asfaltens durant l’extracció del petroli pot causar problemàtiques greus com l’obstrucció dels pous i canonades. El fet de no utilitzar l’inhibidor correcte pot causar la reducció en el lliurament de petroli cru, la qual cosa augmenta directament els costos operatius.

L’efectivitat dels inhibidors d’asfaltens no depèn únicament de l’additiu utilitzat, sinó que entren en joc diversos factors. Conèixer el tipus de cru, les propietats de l’additiu i les instal·lacions són claus per poder inhibir de manera efectiva els asfaltens. El nostre equip expert en additius de petroli t’ajudarà a augmentar l’efectivitat dels inhibidors i evitar així la precipitació dels asfaltens.

Qualitat

Certificacions que garanteixen que complim els màxims estàndards de qualitat a nivell de productes, serveis i gestió.

Com et puc ajudar?

Jordi Pérez
Responsable Sector d'Activitat